Monday, March 1News That Matters

भौतिक दुरी कायम गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु


भौतिक दुरी कायम गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । ४ लाख ३२ हजार ५ सय विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिदै छन । सवै परीक्षार्थीहरुले आ आफ्नो विद्यालयबाट आजदेखि परीक्षा दिदै छन । परीक्षा ४० अंकको मात्र हुनेछ । बाकी ४० प्रतिशत अंक कक्षा ११ को र २० प्रतिशत अंक कक्षा १२ को आन्तरिक मूल्यांकनबाट जोडिने भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *